Servizos que ofrece o Albergue Xoán XXIII

  • Acollida en réxime diúrno: ofrecendo os servizos de ducha e roupeiro, así como de refrixerio e bebidas quentes.

  • Acollida en réxime nocturno: Contamos con 25 camas para pernoitar, durante un máximo de 10 días ao mes no Albergue (prorrogables baixo diversas situacións),  incluíndo servizo de ducha, lavado e pasado o ferro de roupa, refrixerio e bebidas quentes, servizo de despacho de billetes e consigna, exclusivos todos eles para os que pasen a noite nas instalacións.

albergue_camas.jpg
 

Actividades que ofrece o Albergue Xoán XXIII

El albergue Juan XXIII está subvencionado en todos los servicios que ofrece en su centro.

Las instituciones que lo subvencionan son:

Grupo de logos.png