top of page

Curso de “Xardinería e Poda 2016”Desde o próximo 26 de Setembro e ata o 30 de Novembro, impartirase o curso de “Xardinería e Poda 2016”. Durante 120 horas repartidas en 30 sesións de catro horas de duración cada unha (en horario de tarde de 16:00 a 20:00 h), os dez alumnos que gozarán esta acción formativa aproveitarán os contidos distribuídos en dous módulos: Un de xardinería e outro de poda.


A finalidade principal do curso é facilitar a integración socio-laboral das persoas en proceso de exclusión ou con dificultades no acceso ao mercado laboral ou que se atopan nunha situación de precariedade laboral cronificada, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.


Desagregando os contidos, ademais das seccións comúns de xénero e igualdade, diversidade cultural e coñecemento do medio laboral, profundarán no módulo de xardinería vendo: -Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías en xardinería. -Reformulo e construción en xardinería. -Preparación de chans. -Identificación de plantas ornamentais. -Plantación. -Céspedes. -Rega. -Principio de propagación. – Fitopatología básica. -Uso de rocalla e estanques.


No módulo de poda, os contidos serán: -Morfoloxía e estrutura das árbores. -Tipos de sistema radical. -Abono de froiteiros. -Diferentes tipos de poda. -Épocas de poda. -Técnicas de corte. -Protección e selado das feridas de pódaa. -Despunte, recortes e clareado das ramas. – Curvatura no arqueado das ramas. -Ferramentas de man. -Utilización das ferramentas precisas. -Parte práctica.


Aínda terán un módulo de invernadoiros que lles instruirá en: -Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxías no invernadoiro. -Abonos e preparación de chans. -Identificación de cultivo de invernadoiros. -Plantación. -Rega. -Pragas nos cultivos.


O contar cunha parte práctica farao aínda máis dinámico e permitirá realizar as operacións propias do xardineiro ou podador desenvolvendo o hábito de cumprir as normas e de colaborar co seu superior nas tarefas máis complexas.

Ao ter a posibilidade de prácticas laborais facilitará aínda máis o acceso a un posto de traballo ao finalizar o curso.


Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page