top of page

Curso Xestión de Pisos e Limpeza en Aloxamentos


Curso de Gestión de Pisos y Limpieza en Alojamientos

Desde o próximo, 29/01/2018 e ata o 11/04/2018, terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de Xestión de Pisos e Limpeza en Aloxamentos, cunha duración de 128 horas e un horario de Luns a Venres de 10:00 a 13:30 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará nun programa formativo.


É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio Galego, dando prioridade ás mulleres con cargas familiares.


A finalidade principal é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.


Para iso primeiro daráselles un módulo introductorio á área de traballo, no que verán: -A presenza do persoal de Xestión de Pisos e Limpeza en Aloxamentos. -Relacións interdepartamentales. -Tipos de utensilios e produtos necesarios para realizar correctamente o seu traballo.


No seguinte módulo estudarán a limpeza e o mantemento de superficies, mobiliario, elementos complementarios e accesorios; cos contidos que tocan desde os momentos idóneos para realizar a limpeza, o equipamento xeral das habitacións, a realización da limpeza de xanelas, cristais, persianas, paredes, chans, mobiliario e baños…


Terán un módulo único no que verán as camas e a forma de facelas e outro en que aprenderán a calidade no servizo e a atención ao cliente, para concluír co persoal dentro do comedor, aspecto que cada vez é máis necesario controlar para diferenciar o perfil á hora de presentarse a ofertas de traballo relacionadas.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.


Estás interesado? Pois ven a apuntarche polo Departamento Social da Entidade.

0 views0 comments

コメント


bottom of page