top of page

NOVA OPCIÓN A REALIZAR O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

Desde o próximo, 27 de xaneiro e ata o 06 de marzo del 2020, terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de Informática Básica 2020, cunha duración de 100 horas e un horario de Luns a Venres de 10:00 a 14:00 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará no ámbito da informática.


É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan  Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio  Galego.


Os contidos empezan polo coñecemento das partes do computador e o seu sistema operativo, crear cartafoles, cales son os principais editores de texto, o inicio ao internet e á creación de correo electrónico.  Seguirán cos coñecementos achega do internet, os buscadores, os correos electrónicos, os principais xestores de descarga, así como as principais redes sociais e a súa seguridade.   Por último, verán os principais editores de texto e como utilizalos, o programa de presentacións e a folla de cálculos e como utilizalos.


Continuarase co importante tema da seguridade informática, os usuarios e os permisos que poden ter, como liquidar problemas, xestores de descarga, instalar novos  hardwares e softwares así como as principais tarefas de mantemento e optimización.


A principal finalidade desta formación, ademais de ampliar os seus coñecementos, é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.


Curso financiado polo Fondo Social Europeo “Ou  FSE inviste non  teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.
Comments


bottom of page