top of page

Regras do sitio

Protección de datos persoais

Responsable do tratamento

 

De acordo co disposto no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 sobre a protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos), o Centro Cultural Cultural Juan XXIII informa ao usuario de que:

 

Recollida de datos e bases para lexitimar o tratamento

1.- Incorporaranse ás actividades de tratamento dos datos de carácter persoal, incluída a dirección de correo electrónico que o usuario proporciona ao completar e enviar os formularios e as imaxes asignadas que aparecen no portal. datos do Centro Juan XXIII para que poida levar a cabo o tratamento, automatizado ou non, de tales datos ou imaxes, así como os que poidan xerarse debido á correspondente relación que, se procede, o usuario fai o Centro Juan XXIII. A base da lexitimación é o consentimento do usuario.

 

Propósito
2.- A finalidade dos datos a que se refire indicarase no formulario correspondente. Así como a das imaxes dadas. Se a finalidade non está indicada no formulario, en xeral, o obxectivo será informar aos usuarios sobre Juan XXIII e os seus servizos.

 

Destinatario dos datos

3.- Os datos serán tratados só polo Centro Juan XXIII para os fins descritos.

 

Dereitos do usuario

4.- O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, de acordo co disposto na lexislación vixente, por escrito á entidade responsable da actividades de tratamento, Centro Cultural Social Juan XXIII, na seguinte dirección: Rúa dos Castiñeiros, s / n-15705. Santiago de Compostela.

 

Medidas de seguridade e confidencialidade

5.- O Centro Juan XXIII tratará de xeito confidencial os datos persoais e as imaxes que o usuario proporciona, de acordo coas disposicións do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e as normas que o Desenvolver ou complementar, e coa aplicación das medidas técnicas e organizativas necesarias que garantan a seguridade destes datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Protección de Datos
Redes Sociales

Política de cookies

 

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.centrojuanxxiii.org (en adiante, THE WEB), que é propiedade de JOAQUIN PULLEIRO ORO (en adiante, O PROPIETARIO DA WEB).

A navegación na web do PROPIETARIO DA WEB atribúe a condición de usuario e implica a aceptación total e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden modificarse.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e este aviso legal. O usuario responderá O PROPIETARIO DO SITIO WEB ou a terceiros, por calquera dano que puidese causar como consecuencia do incumprimento desta obriga.

 

1. IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓNS

O PROPIETARIO DA WEB, de acordo coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle de que: O nome da súa empresa é: JOAQUIN PULLEIRO ORO. O seu CIF é: G-15041593. O seu domicilio social é: Campiño de San Francisco Nº 3, Santiago de Compostela, Galicia (15705).

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación: Teléfono: 981581952 Correo electrónico: info@centrojuanxxiii.org. Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e O PROPIETARIO DA WEB serán consideradas efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

 

2. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, porén, O PROPIETARIO DA WEB condiciona o uso dalgúns dos servizos ofrecidos no seu sitio web para a conclusión previa do formulario correspondente. O usuario garante a autenticidade e puntualidade de todos os datos que se comuniquen co PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas feitas. O usuario acepta expresamente o uso axeitado dos contidos e servizos do PROPIETARIO DO SITIO WEB e non utilizalos para, entre outros:

a) Difundir contido, criminal, violento, pornográfico, racista, xenófobo, ofensivo, defendendo o terrorismo ou, en xeral, contrario á lei ou á orde pública.

b) Introducir virus informáticos na rede ou realizar accións que poidan alterar, romper, interromper ou xerar erros ou danos a documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros; así como impedir o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos a través do consumo masivo de recursos informáticos polos que O PROPIETARIO DA WEB ofrece os seus servizos.

c) Intentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou ás áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de O PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

d) Violar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.

e) suplantar a identidade doutro usuario, da administración é pública ou dun terceiro.

f) Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outro xeito comunicar, transformar ou modificar públicamente os contidos, a menos que teña a autorización do propietario dos dereitos correspondentes ou sexa legalmente permitido.

g) Recoller datos con fins publicitarios e enviar publicidade de calquera tipo e comunicacións a venda ou outros fins comerciais sen a súa solicitude ou consentimento previo.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, constitúen un traballo cuxa propiedade pertence ao PROPIETARIO DA WEB, sen que se entenda que se transfira. o usuario non ten ningún dereito de explotación sobre eles máis que o estritamente necesario para o uso correcto do sitio web.

En resumo, os usuarios que acceden a este sitio web poden ver os contidos e, se é necesario, autorizar copias privadas sempre que os elementos reproducidos non sexan posteriormente transferidos a terceiros, nin se instalen en servidores conectados a redes, nin están suxeitos a ningún tipo de explotación.

Do mesmo xeito, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera natureza que aparezan no sitio web son propiedade do PROPIETARIO DA WEB, sen que se entenda que o uso ou acceso atribúese ao usuario calquera dereito sobre eles.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto non autorizado expresamente polo titular dos dereitos de explotación están prohibidos.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre O PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web no que está establecido, nin a aceptación e aprobación polo PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos. . As persoas que teñan intención de establecer unha hiperligazón deberán solicitar previamente autorización por escrito do PROPIETARIO DA WEB. En calquera caso, a hiperligazón só permitirá o acceso á páxina de inicio ou á páxina principal do noso sitio web, e debe absterse de facer declaracións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o PROPIETARIO DA SITIO WEB, ou incluír contido ilegal e contrario. aos bos costumes e á orde pública.

O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable do uso que cada usuario dea aos materiais dispoñibles neste sitio web ou das accións que realiza en base a elas.

 

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O contido deste sitio web ten un carácter xeral e ten un propósito meramente informativo, sen garantir plenamente o acceso a todos os contidos, nin a súa integridade, corrección, validez ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un propósito específico.

O PROPIETARIO DA WEB exclúe, na medida permitida pola lei, calquera responsabilidade polos danos de calquera natureza derivados de:

a) A imposibilidade de acceder ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e / ou actualidade dos contidos ea existencia de fallos e defectos de calquera tipo de contido transmitido, distribuído, almacenados, facilitados aqueles aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos ofrecidos.

b) A presenza de virus ou outros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou datos de usuario.

c) O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e este aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, a título de exemplo, propietario da web non é responsable das accións de terceiros que violen os dereitos de propiedade intelectual, segredos comerciais a eles, dereitos á honra, intimidade persoal e familiar e á imaxe, así como a normativa sobre competencia desleal e publicidade ilícita.

Así mesmo, O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto á información que non estea na web e non sexa xestionada directamente polo noso administrador web. A función dos enlaces que aparecen neste sitio é só para informar o usuario sobre a existencia doutras fontes probables para ampliar o contido ofrecido por esta web. O PROPIETARIO DA WEB non garante nin ser responsable da operación nin da accesibilidade dos sitios ligados; nin suxire, invita nin recomenda a visita a eles, polo que non será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Cando necesitamos información sobre vostede, eu sempre licitaremos para que voluntariamente prever expresamente. Os datos recollidos a través da web de recollida de datos de formularios ou outros medios serán incorporados nun ficheiro de datos persoais debidamente rexistrado no Catastro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos, que é responsable o propietario da rede. Esta entidade tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente para a finalidade de ofrecer os servizos solicitados, con todas as garantías legais e de seguridade impostas pola Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, o real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro e Lei 34/2002 de 11 de xullo, a Sociedade da Información Servizos e comercio electrónico.

O usuario pode revogar o consentimento e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a tal efecto á sede do propietario web, identifique correctamente e visiblemente indicando o dereito específico é exercido.

O PROPIETARIO DA WEB adopta os correspondentes niveis de seguridade esixidos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e outras normas aplicables. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

O PROPIETARIO DA WEB pode utilizar cookies durante a prestación de servizos no sitio web. As cookies son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu programa de navegador para evitar a prevención ou advertencia da creación de ficheiros de cookies.

Se decide deixar o noso sitio web a través de enlaces a sitios web que non pertencen á nosa entidade, O PROPIETARIO DA WEB non será responsable das políticas de privacidade destes sitios web ou das cookies que poden almacenar no ordenador do sitio web. usuario

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa sede principal atópase en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").

Google Analytics utiliza "cookies", que son ficheiros de texto situados no seu ordenador, para axudar ao sitio web a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso do sitio web (incluído o seu enderezo IP) será transmitida e arquivada directamente por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Google usará esta información no noso nome para manter un rexistro do seu uso do sitio web, compilar informes sobre a actividade do sitio web e ofrecer outros servizos relacionados coa actividade do sitio web e o uso de Internet.

Google pode transmitir dita información a terceiros cando sexa requirida pola lei ou cando estes terceiros procesen a información en nome de Google. Google non asociará o seu enderezo IP a ningún outro dato de Google.

Pode rexeitar o procesamento de datos ou información rexeitando o uso de cookies seleccionando a configuración adecuada do seu navegador. Non obstante, debes saber que se o fas, é posible que non poidas empregar toda a funcionalidade deste sitio web. Ao usar este sitio web, consentes ao tratamento de información sobre vostede por Google na forma e para os fins indicados anteriormente.

A nosa política de correo electrónico céntrase en enviar só as comunicacións que solicitou recibir.

Se prefires non recibir estas mensaxes por correo electrónico, ofrecémoslle a posibilidade de exercer o seu dereito a cancelar e renunciar á recepción destas mensaxes, de acordo co disposto no título III, artigo 22 da Lei 34 / 2002 de Servizos á Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

 

5. PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ÓLICAS

No caso de que calquera usuario ou terceiro considere que hai feitos ou circunstancias que revelan a natureza ilícita do uso de calquera contido e / ou a realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, Debe enviar unha notificación ao PROPIETARIO DO SITIO WEB, debidamente identificándose, especificando as supostas infraccións e indicando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación sexa exacta.

Para calquera cuestión litixiosa relativa ao sitio web DO PROPIETARIO DA WEB, será aplicable a lexislación española, sendo competente os Xulgados e Tribunais de España.

 

6. PUBLICACIÓNS

A información administrativa proporcionada a través do sitio web non substitúe á publicidade legal de leis, regulamentos, plans, disposicións xerais e actos que deben ser publicados formalmente nas revistas oficiais das administracións públicas, que son o único instrumento que testemuña. a súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

Cookies
Miembro el sitio
bottom of page