top of page

Curso Camareiro/a de pisoDesde o próximo, 16/01/2017 e ata o 10/03/2017, terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de ” Camareiro/a de Piso” cunha duración de 200 horas e un horario de Luns a Venres de 16:00 a 21:00 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará nun programa formativo repartido en 40 sesións de cinco horas de duración, dentro das cales haberá unha parte teórica e outra práctica.


É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio Galego, dando prioridade ás mulleres con cargas familiares.


A finalidade principal é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.


Para iso primeiro daráselles un módulo introductorio á área de traballo, no que verán: -A presenza da camareira de pisos. -Relacións interdepartamentales. -Tipos de utensilios e produtos necesarios para realizar correctamente o seu traballo.


No seguinte módulo estudarán a limpeza e o mantemento de superficies, mobiliario, elementos complementarios e accesorios; cos seguintes contidos: -Momento idóneo para realizar a limpeza. -Equipamento das habitacións. -Realización da limpeza. -Limpeza de xanelas, cristais e persianas. -Limpeza de paredes. -Limpeza de chans. -Limpeza de mobiliario. -Limpeza de aseos e baños.


Pasarán, despois ao módulo de posta a punto: as habitacións, áreas e pisos. -Áreas -Especial referencia á limpeza das áreas administrativas. -Habitacións.


Comezarán un módulo só centrado nas camas e a forma de facelas: -Tipos de cama. -Tipos de somieres. -Tipos de colchóns. -Lenzaría de cama. -A cobertura


No seguinte módulo verán a calidade do servizo e a atención ao cliente: -A hixiene. -O produto, o servizo e o seu prezo. -As actitudes do servizo. -As vogais da restauración. -Decálogo do servizo.


Terminarán finalmente co módulo de a camareira no comedor previo cambio de uniforme: -O enxoval. -Esquema de operacións da montaxe. -Vestido das mesas. -Vaixela.


Este curso veu financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

2 views0 comments

Σχόλια


bottom of page